Privacyverklaring Le Plug
Winkelwagen 0
 • Je winkelwagen is leeg, voeg snel producten toe!

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om je te informeren over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27-01-2021. 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 Zinho Drion, KVK-nummer 69387192

Solislaan 196,

2909 SB te Capelle aan den Ijssel

0611111111

leplug@zinhodrion.com

Zinho Schelkers & Mitchell Drion

Le Plug, onderdeel van Zinho Drion Entreprises, verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Le Plug verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres

Doeleinden

Le Plug verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals (maar niet uitsluitend):

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Le Plug hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Le Plug persoonsgegevens uitwisselen. Le Plug kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website, onze systemen en onze software. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen je persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen je persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Le Plug aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Le Plug kan je gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van je gegevens buiten de EER

Je persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Daarnaast kunnen je gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Instagram, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Le Plug zal je persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Le Plug zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij je gegevens beveiligen?

Wij vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. Daarom heeft Le Plug passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de onlinedienstverlening te verbeteren. Via cookies worden je IP-adres en de systeeminformatie van je apparaat verwerkt.

Je rechten

Je hebt het recht om Le Plug een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van het verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kan je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je Le Plug verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Zinho Drion, KVK-nummer 69387192

Solislaan 196,

2909 SB te Capelle aan den Ijssel

0611111111

leplug@zinhodrion.com

Zinho Schelkers & Mitchell Drion

Als je een klacht heeft over de verwerking van je persoonsgegevens door Le Plug, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27-01-2021.

Le Plug kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Wij maken gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Door op deze website te browsen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.